Nemovitosti Španělsko

Základní informace o nákupu nemovitosti

V současné době se nákup nemovitostí ve Španělsku stává pro občany jakéhokoliv státu na světě velmi přínosnou investicí. Díky klimatickým podmínkám Středozemního pobřeží se jedná o velice atraktivní prostředí. Navíc nyní, v důsledku ekonomické krize a přerostlého stavebního trhu, klesly ceny pozemků a nemovitostí o 40%. Pro občany EU jsou podmínky pro koupi nemovitosti velmi příhodné a nepředstavují žádné legislativní překážky pro své evropské investory.

Hlavním předpokladem úspěšné koupě nemovitosti je získání cizineckého idetifikačního čísla NIE, o které můžete požádat u Španělské policie zdejších obcí, nebo okresních měst, kde si dům chcete zakoupit. Ve spolupráci se zdejší kanceláří právního zástupce Vám s touto formalitou samozřejmě také pomůžeme, možný je i osobní doprovod. Právník zajistí, aby celý postup zpracování byl legální a korektní, a aby podpisy kupních smluv byly notářský ověřené. Zápis o vlastnictví nemovitosti, takzvaná Escritura, bude také notařskou kanceláří zapsán v evidenci nemovitostí a v katastrálním úřadu příslušné obce.

Poplatky spojene s koupí nemovitosti

Celkové výdaje spojené s nákupem nemovitosti jsou ve výši 13% z kupní ceny nemovitosti a jsou vloženy do fondu provizí u notáře na samém počátku transakce. Ve výši těchto 13% je zahrnuta i daň z nákupu nemovitosti (10%) při koupi nové stavby (pro prvonabyvatele). V případě koupě starší nemovitosti platí kupující daň z převodu nemovitosti ve výši 11%. Honorář pro notáře a poplatky z převodu a náklady advokáta jsou ve výši 2% z kupní ceny nemovitosti . Z částky uložené do fondu bude případný přeplatek automaticky vrácen kupujícímu.

Běžná provize realitních kanceláří se pohybuje mezi 3-5% z kupní ceny.

Pravidelné poplatky spojené s vlastnictvím nemovitosti

Jodnou ročne, převážně v období března, je majitel nemovitosti povinen zaplatit daň z nemovitosti, tzv. IBI. Tato daň je určena danou obcí či městem a je odvozena z tabulkových hodnot nemovitostí podle databáze úřadu. Přesná výše záleží na konkrétní nemovitosti a na její lokalitě.

Ve stejném období přichází také poplatek za odpady, jehož výši stanovuje také obecní úřad podle umístění a plochy dané nemovitosti.

V případě, že je nemovitost součástí zástavby nebo domovního komplexu, je majitel povinen platit tzv. komunální poplatky, které zahrnují výdaje na osvětlení, údržbu a úklid společných prostor, případně servis výtahů, údržbu zahrady či bazénu, fond oprav pod. Výše těchto poplatků závisí na kvalitě poskytovaných služeb a počet sousedních nemovitostí.

Dodávka elektřiny je účtována jednou měsíčně, nebo co dva mesíce, voda je účtována čtvrtletně a plyn v závislosti na druhu instalace a typu domu.